Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Kέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη

Η νέα συνεργασία του Κέντρου της Pfizer με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας δίνει τη δυνατότητα σε φοιτητές να συμμετάσχουν σε ένα…

Περισσότερα Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Kέντρο Επιχειρησιακών Λειτουργιών και Υπηρεσιών πραγματοποιεί στη Θεσσαλονίκη