Σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες στο forum Ελλάδας – Αλβανίας

Σε πλήθος νέων εμπορικών συμφωνιών, μετά από 60 στοχευμένες B2B συναντήσεις, καθώς και στην υπογραφή δύο Μνημονίων Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας οδήγησε το Επιχειρηματικό Forum Ελλάδας-Αλβανίας, που…

Περισσότερα Σημαντικές επιχειρηματικές συνεργασίες στο forum Ελλάδας – Αλβανίας