Αλλαγές στους μισθούς των διανομέων ετοιμάζει η E Food

Αλλαγές στον αλγόριθμο και στο μοντέλο αμοιβών των διανομέων της εφαρμόζει από σήμερα η εταιρεία efood Η νέα δέσμη ρυθμίσεων αφορά όχι τους μισθωτούς αλλά…

Περισσότερα Αλλαγές στους μισθούς των διανομέων ετοιμάζει η E Food