Ηλεκτρονική συνταγογράφηση | 674 εκατ. ευρώ πλήρωσαν οι πολίτες το 2022

Η θεσμοθετημένη συμμετοχή των ασθενών, δηλαδή η καταβολή 10% ή 25% στο συνολικό κόστος των φαρμάκων, ήταν 650 εκατ. ευρώ το 2021 και εκτιμάται με…

Περισσότερα Ηλεκτρονική συνταγογράφηση | 674 εκατ. ευρώ πλήρωσαν οι πολίτες το 2022