Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023

Η Ελευσίνα επιλέχθηκε ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023 και της δίνεται η ευκαιρία μέσα από ένα ευρύ πολιτιστικό και αναπτυξιακό έργο να…

Περισσότερα Η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2023