Το ψέμα και η προπαγάνδα όπλο,

Το ψέμα και η προπαγάνδα όπλο

Ο Νοών Νοείτω! Το ψέμα και η προπαγάνδα όπλο νέο ιδανικό και νέα αξία ταυτόχρονα, με αυτό πολεμούν με αυτό νομοθετούν με αυτό κυβερνούν. Παντί…

Περισσότερα Το ψέμα και η προπαγάνδα όπλο