Παρέα με Σειληνούς, κατακερματίζουν ότι απέμεινε. (Γράφει ο Κυριάκος Πασχαλίδης)

Παρέα με Σειληνούς, κατακερματίζουν ότι απέμεινε.

Μεταμορφώθηκαν σε Μαινάδες «Κράτος – Εκκλησία – ΜΜΕ» παρέα με Σειληνούς, κατακερματίζουν ότι απέμεινε. Χειρότερα ακόμα και των Βακχών του Ευριπίδη έχουν μετατραπεί,οι Κρατικοί και…

Περισσότερα Παρέα με Σειληνούς, κατακερματίζουν ότι απέμεινε.