Σέρρες | Διακίνηση πορνογραφικού υλικού σε σχολείο από μαθήτριες(Vid)

Ο Διευθυντής του σχολείου ζητάει από τους γονείς των μαθητών να ελέγξουν τα κινητά των παιδιών τους και να διαγράψουν οποιοδήποτε παράνομο υλικό Ανήλικες μαθήτριες…

Περισσότερα Σέρρες | Διακίνηση πορνογραφικού υλικού σε σχολείο από μαθήτριες(Vid)