Παρατείνεται η λειτουργία λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ έως το 2025

Απαραίτητος μέχρι και το 2025 θα είναι ο λιγνίτης για την ευστάθεια του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, αλλά και δύο πετρελαϊκές μονάδες της Κρήτης μέχρι…

Περισσότερα Παρατείνεται η λειτουργία λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ έως το 2025