Υπάρχουν στην εποχή μας ήρωες; (Σαράντος Καργάκος, Ιστορικός – Συγγραφέας)

Υπάρχουν στην εποχή μας ήρωες; (Σαράντος Καργάκος, Ιστορικός – Συγγραφέας)

Υπάρχουν στην εποχή μας ήρωες; (Σαράντος Καργάκος, Ιστορικός – Συγγραφέας)
Κάποτε οι ήρωες πολεμούσαν για τους ανθρώπους. Οι ήρωες της εποχής μας πολεμούν για να σώσουν την ανθρωπιά.

Περισσότερα Υπάρχουν στην εποχή μας ήρωες; (Σαράντος Καργάκος, Ιστορικός – Συγγραφέας)