Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα| Ενέκρινε η ΕΕ 363,7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Αλιείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα κονδύλια ύψους 363,7 εκατ. ευρώ για την Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας (EMFAF). Το συνολικό ποσό…

Περισσότερα Υδατοκαλλιέργειας στην Ελλάδα| Ενέκρινε η ΕΕ 363,7 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της Αλιείας