ΕΚΠΑ | Mε σημαντικό ερευνητικό έργο η Θεραπευτική Kλινική στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας

Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση του Πολλαπλούν Μυελώματος και της Συστηματικής Αμυλοείδωσης παρουσιάστηκαν στο συνέδριο από τη Θεραπευτική Κλινική της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ Στη Νέα…

Περισσότερα ΕΚΠΑ | Mε σημαντικό ερευνητικό έργο η Θεραπευτική Kλινική στο Ετήσιο Συνέδριο της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας