Περισσότερες από 4.000 νέες θέσεις εργασίας | Πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων

Συνολικά 4.512 θέσεις από το «Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας» θα διατεθούν εκ νέου για όσους επιθυμούν να μπουν στο πρόγραμμα. Το πληροφοριακό σύστημα…

Περισσότερα Περισσότερες από 4.000 νέες θέσεις εργασίας | Πρόγραμμα επιδοτούμενων θέσεων