Κ. Χατζηδάκης | Περισσότερες δουλειές και καλύτερες αμοιβές στα επόμενα έτη

Σημαντική αύξηση της απασχόλησης και των αποδοχών προκύπτει από την ετήσια έκθεση του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2022, σε σχέση τόσο με την προηγούμενη…

Περισσότερα Κ. Χατζηδάκης | Περισσότερες δουλειές και καλύτερες αμοιβές στα επόμενα έτη