Επιθεώρηση Εργασίας | Έλεγχοι σε οδικές μεταφορές και σχολικά λεωφορεία

Συνολικά, διενεργήθηκαν 59 έλεγχοι σε οδηγούς οχημάτων – Διαπιστώθηκαν 14 παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας Στοχευμένους ελέγχους στον χώρο των οδικών μεταφορών και των σχολικών λεωφορείων πραγματοποίησε…

Περισσότερα Επιθεώρηση Εργασίας | Έλεγχοι σε οδικές μεταφορές και σχολικά λεωφορεία