Ειδικό πριμ στους αγρότες που εισάγουν νέες καλλιέργειες

Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο των οικολογικών προγραµµάτων των άµεσων ενισχύσεων θα ενισχυθούν οι εξής τρεις ενδεικτικέ δράσεις σε επίπεδο σποράς: α. Ενίσχυση παραγωγών για την…

Περισσότερα Ειδικό πριμ στους αγρότες που εισάγουν νέες καλλιέργειες