Η-Κοροϊδία-στο-Μεγαλείο-της

Η Κοροϊδία στο Μεγαλείο της.

Η Κοροϊδία στο Μεγαλείο της. Παιχνίδι Εξαγορασμένο. (Γράφει ο Κυριάκος Πασχαλίδης) Στον παραλογισμό μιας ανυπόφορης κακόβουλης εξουσίας που όλαπουλιούνται κι όλα αγοράζονται, βρες την ευκαιρία…

Περισσότερα Η Κοροϊδία στο Μεγαλείο της.