Τον Ιανουάριο η τελευταία δόση της Ελλάδας στο ΔΝΤ

Πράξη κάνει η Ελλάδα την δεδηλωμένη πρόθεσή της να εξοφλήσει πλήρως το ΔΝΤ αλλά και να πληρώσει πρόωρα το 10% των διμερών δανείων του Πρώτου…

Περισσότερα Τον Ιανουάριο η τελευταία δόση της Ελλάδας στο ΔΝΤ