Δεν θέλει να θυμάται πως η ελευθερία είναι πάντα ματωμένη.

Δεν θέλει να θυμάται πως η ελευθερία είναι πάντα ματωμένη. Του Κώστα Χατζηαντωνίου, από το Άρδην τ. 120Ένας επικίνδυνος ξένος τριγυρίζει στα θεμέλια της νεοελληνικής…

Περισσότερα Δεν θέλει να θυμάται πως η ελευθερία είναι πάντα ματωμένη.