Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γιώργου Τράγκα | Πάνω από 100 εκατ.ευρώ η εκτίμηση των αρχών

Με εντολή της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (ξέπλυμα βρώμικου χρήματος) δεσμεύτηκαν το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και τραπεζικών καταθέσεων του εκλιπόντος δημοσιογράφου, εκδότη και…

Περισσότερα Δεσμεύτηκε η περιουσία του Γιώργου Τράγκα | Πάνω από 100 εκατ.ευρώ η εκτίμηση των αρχών