Τσίπρας | Ενίσχυση των Δήμων για να μειωθούν τα βάρη των πολιτών

Τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι πολίτες αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση από την ενεργειακή κρίση η οποία έχει γιγαντωθεί από τις επιλογές της κυβέρνησης και…

Περισσότερα Τσίπρας | Ενίσχυση των Δήμων για να μειωθούν τα βάρη των πολιτών