Κάκτοι Γκρεμίζουν τη Βελλά «Γράφει η Ιστορία»

Κάκτοι Γκρεμίζουν τη Βελλά «Γράφει η Ιστορία», (του Κυριάκου Πασχαλίδη). Θυμάμαι ξεθωριασμένα, από ένα παλιό βιβλίο  θρησκευτικών του δημοτικού, μια ιστορία που ενολίγοις έλεγε ότι, από…

Περισσότερα Κάκτοι Γκρεμίζουν τη Βελλά «Γράφει η Ιστορία»