Δεν είμαστε πλέον πολίτες, αλλά ικανοποιημένοι χρήστες.

Δεν είμαστε πλέον πολίτες, αλλά ικανοποιημένοι χρήστες. Φασίστες και αντιφασίστες, Χρήστος Γιανναράς

Περισσότερα Δεν είμαστε πλέον πολίτες, αλλά ικανοποιημένοι χρήστες.