Δεν είμαστε πλέον πολίτες, αλλά ικανοποιημένοι χρήστες. Φασίστες και αντιφασίστες, Χρήστος Γιανναράς

Δεν είμαστε πλέον πολίτες, αλλά ικανοποιημένοι χρήστες.

Δεν είμαστε πλέον πολίτες, αλλά ικανοποιημένοι χρήστες. Φασίστες και αντιφασίστες, Χρήστος Γιανναράς

Περισσότερα Δεν είμαστε πλέον πολίτες, αλλά ικανοποιημένοι χρήστες.