Μελέτη Long covid | Μέσα στη διετία η βελτίωση των συμπτωμάτων για το 90% των ασθενών

Η μεγάλη πλειονότητα των ασθενών (90%) που πάσχουν από long Covid βλέπουν τα συμπτώματα της νόσου να βελτιώνονται με αργούς ρυθμούς κατά την διετία που ακολουθεί την…

Περισσότερα Μελέτη Long covid | Μέσα στη διετία η βελτίωση των συμπτωμάτων για το 90% των ασθενών