Ανοίγει η «ΕΡΓΑΝΗ» για τα προγράμματα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και «Πρώτο Ένσημο»

Ανοίγει το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» για την υποβολή ορθών επαναλήψεων αιτήσεων ένταξης στο ανοιχτό πρόγραμμα 150.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και στο «Πρώτο Ένσημο» για…

Περισσότερα Ανοίγει η «ΕΡΓΑΝΗ» για τα προγράμματα επιδοτούμενων θέσεων εργασίας και «Πρώτο Ένσημο»