Ανελευθερία

Στην κορύφωση της ανελευθερίας

Στην κορύφωση της ανελευθερίας Μας υποδέχτηκε ένας χειμώνας προβληματισμένος, για τοκαλοκαίρι που δεν ζήσαμε. Μας υποδέχτηκε ένας χειμώνας στην κορύφωση της ανελευθερίας,που εμείς αφήσαμε. Θέατρο,…

Περισσότερα Στην κορύφωση της ανελευθερίας