Αλλάζουν τα τιμολόγια ρεύματος | Πως θα αναγράφονται οι επιβαρύνσεις

Με στόχο την τυποποίηση των εντύπων προσυμβατικής ενημέρωσης και των λογαριασμών ρεύματος των νέων τιμολογίων που θα ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το αν…

Περισσότερα Αλλάζουν τα τιμολόγια ρεύματος | Πως θα αναγράφονται οι επιβαρύνσεις