Στις 22 και 23 Φεβρουαρίου το συνέδριο του ΣΕΒ | Για το μέλλον των δυνατοτήτων μας

Share on:

Σε μια περίοδο σημαντικών ανακατατάξεων και ταυτόχρονων προκλήσεων, τίθεται μια σειρά ερωτημάτων για τη βιομηχανία. Από την ενεργειακή κρίση και την πράσινη μετάβαση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, μέχρι τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα παραγωγικά οικοσυστήματα και τον επαναπροσδιορισμό της εργασίας, οι προκλήσεις είναι σύνθετες και η ανάγκη εκπόνησης στρατηγικής σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, δεδομένη.

Στόχος του Βιομηχανικού Συνεδρίου του ΣΕΒ, είναι να αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι προοπτικές για το παρόν και μέλλον της βιομηχανίας και οι δυνατότητές της να διευρύνει διαρκώς το οικονομικό και κοινωνικό της αποτύπωμα. Στις εργασίες του συνεδρίου θα συμμετέχουν επιχειρηματίες και ανώτατα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι της ΕΕ και του ΟΟΣΑ, ενώ θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και με εκπροσώπους από την πολιτική.

Στα πέντε κεντρικά πάνελ του συνεδρίου θα συζητηθούν κατά σειρά:

  • Ο επαναπροσδιορισμός των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων με κατεύθυνση τη στρατηγική αυτονομία και η πρόκληση για την Ελλάδα να ενδυναμώσει την εγχώρια παραγωγή προκειμένου να διασυνδεθεί με τα ευρωπαϊκά παραγωγικά δίκτυα και συστήματα εφοδιασμού.
  • Η συστηματική και εντατική ωρίμανση συνεργασιών με επίκεντρο τη βιομηχανική παραγωγή μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων, χρηματοδοτικών φορέων ως βάση για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.
  • Η διαρκώς αναβαθμιζόμενη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου και η ανάγκη για διαρκώς εξελισσόμενες δεξιότητες για την αποτελεσματική διασύνδεση της ανθρώπινης με την τεχνητή νοημοσύνη.
  • Το πώς διαμορφώνεται το νέο παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις – καταλύτης για την ανάπτυξη πράσινων αγορών.
  • Οι προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης που δεν πρέπει να μας αποσπάσουν από το στόχο της ενεργειακής μετάβασης και η κρίσιμη προϋπόθεση επιβίωσης του πώς θα διασφαλιστούν ταυτόχρονα η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η ενεργειακή ασφάλεια και η ανταγωνιστικότητα.

Valuenews.gr


Share on: