Σε καθεστώς στρατηγικού επενδυτή το FSRU της «Διώρυγας GAS»

Share on:

Την ένταξη στο καθεστώς των Στρατηγικών Επενδύσεων με ρυθμούς Fast Track της Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) της «Διώρυγα GAS», θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil αποφάσισε σημερα η διυπουργική επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του newmoney.

Η συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής υπό την προεδρία του Υπ. Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. ΑΔ. Γεωργιάδη για το project ύψους 350 εκατ. ευρώ ολοκληρώθηκε προ ολίγου.

Το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία πλησίον των εγκαταστάσεων του Διυλιστηρίου της Motor Oil στους Αγ. Θεοδώρους ενός Τερματικού Σταθμού εισαγωγής Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) με Αγκυροβολημένη (πλωτή) Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) και διασύνδεση αυτού, μέσω χερσαίου αγωγού, με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Η Μονάδα Αποθήκευσης και Επαναεριοποίησης Φυσικού Αερίου (FSRU) θα διαθέτει δεξαμενές αποθήκευσης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου χωρητικότητας έως 210.000m3 και δυνατότητας επαναεριοποίησης και διοχέτευσης στο σύστημα 132.000 KWh/ημέρα (48,2εκ. KWh ετησίως) με λειτουργία 24 ώρες τη μέρα/365 μέρες το χρόνο και ετήσια εκτιμώμενη ζήτηση 2,5 bcm.

Πώς θα λειτουργεί

Ως προς τη διαδικασία που περιγράφεται στο φάκελο του επενδυτικού σχεδίου που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση απ’ το Enterprise Greece στις αρχές του περασμένου Δεκέμβρη, τo LNG θα παραλαμβάνεται από πλοία ειδικά για την μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου) μέγιστης αποθηκευτικής ικανότητας 263.000m3 (τα οποία θα αγκυροβολούν παράλληλα στη μονάδα FSRU – ship to ship transfer) και θα αποθηκεύεται στις ειδικά σχεδιασμένες κρυογενικές δεξαμενές της μονάδας FSRU. Στη συνέχεια, θα επαναεριοποιείται εντός της μονάδας και θα παροχετεύεται στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Εκτός της απευθείας παροχής του φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου υπάρχει δυνατότητα της μονάδας για μεταφόρτωση LNG σε πλοία μικρότερης χωρητικότητας ή σε βυτιοφόρα φορτηγά. Τέλος, η εγκατάσταση με την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού, θα έχει τη δυνατότητα απευθείας εισαγωγής υδρογόνου στο Εθνικό δίκτυο (Hydrogen-ready).


Share on: