ΟΠΕΚΕΠΕ | Λεφτά είδαν 1.572 δικαιούχοι αγρότες(Φωτο)

Share on:

Συγκεκριμένα, ο οργανισμός το διάστημα από τις 19/10/2022 έως τις 8/11/2022 κατέβαλε σε 1.572 δικαιούχους το ποσό των 29.870.017,84 ευρώ.

Oι πληρωμές αφορούν μεταξύ άλλων επενδύσεις σε στοιχεία ενεργητικού στη βελτίωση της παραγωγής και της εμπορίας μελιού και την προώθηση οίνων σε τρίτες χώρες.

ValueNews.gr


Share on: