ΟΕΕ | Πρόγραμμα κατάρτισης ανέργων οικονομολόγων

Share on:

Tην εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000 άνεργων πτυχιούχων οικονομολόγων αναλαμβάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.

Οι άνεργοι πρέπει να είναι:


Share on: