Νταντάδες της γειτονιάς | Δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών

Share on:

Όσοι και όσες έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Επιμελητών για το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς», έχουν την δυνατότητα να κάνουν δωρεάν σεμινάρια πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Τα σεμινάρια προσφέρονται από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το ΕΚΑΒ.

Προκειμένου οι «Νταντάδες της Γειτονιάς» να ολοκληρώσουν την αίτησή στο Μητρώο Επιμελητών θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν πιστοποιητικό γνώσεων πρώτων βοηθειών για βρέφη και παιδιά. Όσοι και όσες δεν διαθέτουν τη συγκεκριμένη πιστοποίηση, μπορούν, κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης της αίτησής τους, στην ερώτηση, «αν υπάρχει πιστοποιητικό», να απαντήσουν αρνητικά, δηλαδή «Όχι» και να δηλώσουν την πρόθεση συμμετοχής στα δωρεάν σεμινάρια του ΕΚΑΒ, επιλέγοντας το συγκεκριμένο πλαίσιο.

Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του, θα συμπεριλαμβάνονται αυτόματα στη λίστα εκπαιδευομένων που τηρείται στο help desk του προγράμματος και θα ειδοποιούνται, στη συνέχεια, ηλεκτρονικά για το χρόνο και τον τόπο της εκπαίδευσής τους.

Τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση

Η εκπαίδευση αποτελείται από δύο τμήματα, το θεωρητικό, που γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας e-class του ΕΚΑΒ και το πρακτικό, το οποίο ορίζεται στο πλησιέστερο για τον/την εκπαιδευόμενο/η εκπαιδευτικό κέντρο του ΕΚΑΒ, βάσει διαθεσιμότητας. Η πρακτική εκπαίδευση πραγματοποιείται από επαγγελματίες διασώστες του ΕΚΑΒ.

Η συμμετοχή στα σεμινάρια είναι υποχρεωτική και, σε περίπτωση μη εμφάνισης ή αποτυχίας στην πρακτική δοκιμασία, η εκ νέου δωρεάν συμμετοχή αποκλείεται. Σημειώνεται πως τα πρώτα σεμινάρια ξεκίνησαν ήδη και θα συνεχιστούν και το επόμενο χρονικό διάστημα.

Η υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, Μαρία Συρεγγέλα, ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου, για την άμεση και θετική ανταπόκριση στο αίτημα του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη διοργάνωση σεμιναρίων πρώτων βοηθειών στους συμμετέχοντες του προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς». 

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ, Νίκος Παπαευσταθίου, δήλωσε: «Το Τμήμα Εκπαίδευσής μας υλοποιεί δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών σε βρέφη και νήπια, παρέχοντας την απαιτούμενη επίσημη πιστοποίηση στους υποψήφιους επιμελητές της δράσης “Νταντάδες της Γειτονιάς”. Το ΕΚΑΒ ήταν και θα είναι πάντα αρωγός σε όλες τις πρωτοβουλίες και τις θετικές δράσεις που στοχεύουν στην κοινωνική στήριξη και την ασφάλεια της σύγχρονης ελληνικής οικογένειας».

ValueNews.gr


Share on: