Φοιτητική κατοικία | Άπιαστες οι τιμές – Αυξήσεις 44,4% στην πενταετία

Share on:

Σε έρευνα του GEOAXIS για έξι πόλεις της χώρας καταγράφεται αύξηση 14,4% μόλις σε έναν χρόνο. Φθηνότερη πόλη από εκείνες που εξετάστηκαν είναι ο Βόλος. Αξίζει να σημειωθεί πως πρόκειται στην πλειοψηφία τους για παλαιά ακίνητα. Τα προσφερόμενα φοιτητικά διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη έχουν διάμεση ηλικια τα 51 έτη, της Αθήνας τα 43, του Βόλου τα 36, το Ηράκλειο Κρήτης τα 35 και η Πάτρα τα 27. Τη μικρότερη διάμεση ηλικία καταγράφει η Κομοτηνή με 21 έτη.

Από πλευράς επιφανειών, τα μεγαλύτερα σε επιφάνεια φοιτητικά διαμερίσματα καταγράφονται στη Θεσσαλονίκη και τον Βόλο με διάμεση επιφάνεια τα 50τμ. Ακολουθεί η Αθήνα με 49τμ, το Ηράκλειο Κρήτης με 45 τμ και η Κομοτηνή με 42 τμ. Οι μικρότερες διάμεσες επιφάνειες φοιτητικών διαμερισμάτων καταγράφθηκαν στην Πάτρα με 40 τμ.

Σύμφωνα με την έρευνα, τα διαθέσιμα διαμερίσματα είναι ελάχιστα καθώς ένα ποσοστό ακινήτων περί το 10-15% έχει εισέλθει οριστικά σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης. Η προσφορά φοιτητικών διαμερισμάτων αναμένεται να σημειώσει περεταίρω μείωση λόγω αύξησης του τουρισμού.

Καθώς οι φοιτητές αρχίζουν και επιλέγουν το αντικείμενο των σπουδών τους με βάση την έδρα του Πανεπιστημίου και όχι το γνωστικό αντικείμενο, η ζήτηση στο μέλλον αναμένεται να ενταθεί κοντά στα μεγάλα Πανεπιστήμια και να μειωθεί στην επαρχία.

ValueNews.gr


Share on: