Αύξηση κατά 680,3% στον αριθμό των επισκεπτών των μουσείων

Share on:

Αύξηση κατά 680,3% καταγράφηκε στον αριθμό των επισκεπτών των μουσείων της χώρας το μήνα Μάιο του 2022, ενώ ο αριθμός των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου αυξήθηκε κατά 627,1% και των εισπράξεων κατά 755,1%.

Όλα αυτά με δεδομένο ότι το Μάιο του 2022 τα μουσεία λειτούργησαν κανονικά σε αντίθεση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, κατά τον οποίο ήταν σε εφαρμογή τα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και λειτούργησαν για 18 ημερολογιακές ημέρες.

Το α’ πεντάμηνο του χρόνου, παρατηρείται αύξηση κατά 1922,8% στους επισκέπτες, κατά 1927,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 1773,3% στις εισπράξεις, δεδομένης της σταδιακής αναστολής λειτουργίας τους από την 1η Νοεμβρίου 2020 έως τις 13 Μαΐου 2021, σε εφαρμογή των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Τα πιο δημοφιλή μουσεία είναι το μουσείο της Ακρόπολης, το Εθνικο Αρχαιολογικό Μουσείο, το παλάτι των Ιπποτών στη Ρόδο, το μουσείο των Δελφών και του Λευκού πύργου.

Σύμφωνα πάντα με την ΕΛΣΤΑΤ, στους αρχαιολογικούς χώρους σημειώθηκε τον Μάιο αύξηση των επισκεπτών κατά 664,3%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 568,7% και των εισπράξεων κατά 746,2%.

Το α’ πεντάμηνο, παρατηρείται αύξηση κατά 1017,9% στους επισκέπτες, κατά 820% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 1193,7% στις εισπράξεις, δεδομένης της αναστολής λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων από τις 7 Νοεμβρίου 2020 έως τις 21 Μαρτίου 2021.

Valuenews.gr


Share on: