Αύξηση στις απολαβές συνταξιούχων από το 2023

Share on:

Έπειτα από 12 χρόνια μειώσεων, δρομολογείται από την ελληνική κυβέρνηση σημαντική ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 5% στις συντάξεις βάσει του νόμου Βούρτση 4670/2020 που αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2023. Ουσιαστικα πρόκειται για την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που είχε επιβληθεί με το άρθρο 29 του νόμου  3986/2011 και αφορούσε φορολογούμενους που βρίσκονταν πάνω από το φορολογικό όριο των 12.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη εισφορά αλληλεγγύης αναμένονταν να ισχύει, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων έως το 2014.

Οι αυξήσεις αφορούν κυρίως άτομα που αιτήθηκαν συνταξιοδότηση έπειτα από την 12η Μαίου του 2016, ενώ με αυτήν την τακτική αναμένεται και λογιστική αύξηση σε παλιές συντάξεις.

Σύμφωνα με τον νόμο, οι συγκεκριμένες αυξήσεις θα αποτελέσουν συντελεστή των μεταβολών της τάξεως του  50% στον δείκτη τιμών του καταναλωτή και στον ΑΕΠ, ενώ η λεγόμενη αύξηση δεν θα πρέπει να υπερισχύει του πληθωρισμού.  Επομένως εάν η αύξηση του ΔΤΚ και του ΑΕΠ αγγίξει το ποσοστό του 5%, τότε οι αυξήσεις των συντάξεων θα πρέπει να κυμαίνονται στο 2-3%.

Ωστόσο, οι αυξήσεις αυτές δεν αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων στην χώρα, καθώς εξαιρούνται οι συνταξιούχοι που έπειτα από επανυπολογισμό της σύνταξής τους, βάσει του νόμου Κατρούγκαλου, λάμβαναν περισσότερα χρήματα από αυτά που προέκυψαν στον επανυπολογισμό.

Valuenews.gr


Share on: