ΑΑΔΕ: Παράταση στις προθεσμίες για υποβολή δηλώσεων φόρων και τελών

Share on:

Μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων φόρων και τελών.

Μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου παρατείνεται η προθεσμία της ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων που αφορούν τον ΦΠΑ, τον φόρο διαμονής, το περιβαλλοντικό τέλος, τον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων για τις περιπτώσεις που η προθεσμία έληγε σήμερα Τετάρτη. Παράλληλα δίδεται παράταση στην απόδοση παρακρατούμενων φόρων, οι οποίοι καταβλήθηκαν τον Ιούλιο.

Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις, που έχουν έδρα στις περιοχές που κηρύχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, στις 20 Σεπτεμβρίου, παρατείνεται έως και τις 26 Οκτωβρίου 2020 η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), φόρου διαμονής, περιβαλλοντικού τέλους, τελών χαρτοσήμου, φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, για τις περιπτώσεις, που η προθεσμία έληγε σήμερα, και απόδοσης παρακρατούμενων φόρων, οι οποίοι καταβλήθηκαν τον Ιούλιο.

 Πηγή www.bankingnews.gr


Share on: