Η σημασία της ανεκτικότητας

Share on:

  

 

1.1 Ανεκτικότητα είναι ο σεβασμός, η αποδοχή και η εκτίμηση
του πλούτου και της ποικιλίας των πολιτισμών του κόσμου μας και των τρόπων με
τους οποίους εκφραζόμαστε και εκφράζουμε την ιδιότητα του ανθρώπινου
όντος.  Ενθαρρύνεται από τη γνώση, το
ανοιχτό πνεύμα, την επικοινωνία και την ελευθερία σκέψης, συνείδησης και
πεποιθήσεων. Ανεκτικότητα είναι η αρμονία μέσα στη διαφορά. Δεν είναι μόνο
υποχρέωση ηθικού χαρακτήρα, αλλά και πολιτική και νομική απαίτηση. Η ανεκτικότητα
είναι αρετή που καθιστά δυνατή την ειρήνη και συμβάλλει στην αντικατάσταση του
πολιτισμού του πολέμου από έναν ειρηνικό πολιτισμό.

1.2 Η ανεκτικότητα δεν είναι ούτε παραχώρηση ούτε
συγκατάβαση ούτε ενδοτικότητα. Η ανεκτικότητα είναι πάνω απ’ όλα ενεργητική
στάση που βασίζεται στην αναγνώριση των γενικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και
των θεμελιωδών ελευθεριών του άλλου. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η
επίκληση της ανεκτικότητας για να δικαιολογηθούν προσβολές αυτών των θεμελιωδών
αξιών. Η ανεκτικότητα πρέπει να ασκείται από άτομα, ομάδες και κράτη.

1.3 Η ανεκτικότητα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος των
δικαιωμάτων του ανθρώπου, της πολυφωνίας (μεταξύ άλλων και της πολιτιστικής
πολυφωνίας), της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Συνεπάγεται την απόρριψη
του δογματισμού και του απολυταρχισμού και επιβεβαιώνει τους κανόνες που
περιλαμβάνονται στις διεθνείς πράξεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου.

1.4 Σύμφωνα με την αρχή του σεβασμού των δικαιωμάτων του
ανθρώπου, η άσκηση της ανεκτικότητας δεν είναι ανοχή της κοινωνικής αδικίας
ούτε παραίτηση από προσωπικές πεποιθήσεις. Η άσκηση της ανεκτικότητας σημαίνει
ότι ο καθένας / η καθεμία δικαιούται να επιλέξει ελεύθερα τις πεποιθήσεις του /
της και δέχεται ότι ο άλλος / η άλλη έχει την ίδια ελευθερία. Σημαίνει αποδοχή
του γεγονότος ότι τα ανθρώπινα όντα, που χαρακτηρίζονται εκ φύσεως από ποικιλία
στην εξωτερική τους εμφάνιση, την κατάσταση, τους τρόπους έκφρασης, τις
συμπεριφορές και τις αξίες τους, έχουν το δικαίωμα να ζήσουν ειρηνικά και να
είναι αυτό που είναι. Σημαίνει επίσης ότι κανένας δεν πρέπει να επιβάλλει τις
απόψεις του στον άλλο. (…)

 

Πηγή: Απόσπασμα της Διακήρυξης Αρχών σχετικά με την Ανεκτικότητα που ενέκρινε και υπέγραψε η Γενική Συνδιάσκεψη της UNESCO στις 16
Νοεμβρίου 1995.

Διαβάστε περισσότερα στο https://schoolpress.sch.gr/


Share on: