Το κυβερνητικό πλάνο σε Περιβάλλον και Ενέργεια για το 2020

Share on:

Με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
συναντήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός, στο πλαίσιο της τακτικής αποτίμησης του
κυβερνητικού έργου και του προγραμματισμού μελλοντικών δράσεων.

 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν οι παρεμβάσεις που έχουν
υλοποιηθεί για τη στροφή προς την «πράσινη» και κυκλική οικονομία, για την
αναμόρφωση της αγοράς ενέργειας προς όφελος των καταναλωτών και για την επίλυση
χρόνιων προβλημάτων που παρατηρούνται στη διαχείριση αποβλήτων και για κομβικά
ζητήματα στην πολεοδομία και τη χωροταξία που υποβαθμίζουν την ποιότητα της
ζωής και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη.

 

Η ηγεσία του Υπουργείου παρουσίασε το Εθνικό Σχέδιο για την
Ενέργεια και το Κλίμα,  μέρος του οποίου
είναι το σχέδιο απολιγνιτοποίησης που προβλέπει απόσυρση των υφιστάμενων
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ έως το 2023 (πλην της Πτολεμαϊδας VI, μέχρι το
2028). Επίσης  Στόχος είναι η αναβάθμιση
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα της χώρας και προς την
κατεύθυνση αυτή απλοποιείται η αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.

 

Δεδομένου ότι ο ενεργειακός σχεδιασμός έχει
μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, όπως αναφέρθηκε στη σύσκεψη, ξεκίνησε η εκπόνηση
βαθιών αναπτυξιακών παρεμβάσεων στη Δυτική Μακεδονία και στον Δήμο Μεγαλόπολης,
ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχημένη μετάβασή τους στη μετα-λιγνιτική εποχή. Το
masterplan θα ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουνίου και θα αποσκοπεί στην
κινητοποίηση επενδύσεων έως 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ.

 

Παράλληλα, έγιναν βήματα για τη διάσωση της ΔΕΗ. Το μοντέλο
διακυβέρνησης της εταιρείας εκσυγχρονίστηκε και καταργήθηκαν οι δημοπρασίες
τύπου ΝΟΜΕ που είχαν συμβάλλει στην οικονομική εξαθλίωσή της. Για την άρση των
ευρύτερων στρεβλώσεων που επικρατούν στην αγορά υλοποιούνται επτά σημαντικές
ιδιωτικοποιήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ΔΕΠΑ και η εξυγίανση της ΛΑΡΚΟ.

 

Για την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας
υπογράφηκαν οι διακυβερνητικές συμφωνίες για τον διασυνδετήριο αγωγό με τη
Βουλγαρία (IGΒ) και για τον αγωγό EastMed, ενώ κυρώθηκαν τέσσερις συμβάσεις
μίσθωσης για έρευνες ανοιχτά της Κρήτης και στο Ιόνιο.

 

Συζητήθηκαν επίσης οι βασικές σκέψεις του υπουργείου σε
σχέση με την κατάθεση ενός οριζόντιου περιβαλλοντικού νομοσχεδίου το οποίο θα
περιλαμβάνει δράσεις σε σχέση με την περαιτέρω απλούστευση των περιβαλλοντικών
αδειοδοτήσεων, το μοντέλο διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών Natura, την
αντιμετώπιση των προβλημάτων στη διαδικασία εκπόνησης των δασικών χαρτών καθώς
και μια οριστική λύση στο θέμα των οικιστικών πυκνώσεων.

 

Στο μέτωπο των χρήσων γης και του χωροταξικού σχεδιασμού,
έχει επιταχυνθεί η κτηματογράφηση και θεσπίστηκε ο Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης για
τη συγκέντρωση γεωχωρικών δεδομένων, που θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και για
επίδοξους επενδυτές. Η κυβέρνηση είναι επίσης αποφασισμένη να εκσυγχρονίσει τη
διαχείριση απορριμμάτων, καθιστώντας την αποτελεσματικότερη και φιλικότερη προς
το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Για το σκοπό αυτό, εντός του 2020 θα
δημοπρατηθούν τουλάχιστον 17 νέες μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων σε όλη την
επικράτεια.

 

Ειδική μνεία έγινε για τη στήριξη περιοχών που έχουν πληγεί
από φυσικές καταστροφές, όπως ο Μάτι. Το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο για την
πυρόπληκτη ζώνη έχει ανατεθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και θα παραδοθεί
έως το τέλος Ιουλίου.

 

Κυριότερες δράσεις για το 2020

Συνεχίζοντας τη συμβολή στην πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική
της χώρας, θα ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση για την κατασκευή πλωτού
τερματικού σταθμού LNG στην Αλεξανδρούπολη, θα ολοκληρωθεί ο αγωγός TAP.

Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση μέσα στο 2020 του ΑΔΜΗΕ.

Ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό 49%, με ισχυρά
δικαιώματα μειοψηφίας για την προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών.

Προχωρά η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Έως τις 21 Φεβρουαρίου
ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ενδιαφέροντος για το 100% της ΔΕΠΑ Υποδομών
και μέχρι τις 6 Μαρτίου η αντίστοιχη διαδικασία για το 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας

Θα προχωρήσουν διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγορά ενέργειας
με εφαρμογή του Μοντέλου Στόχου (Target Model).

Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του πλαισίου για την
περιβαλλοντική αδειοδότηση

Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του πλαισίου για την
αδειοδότηση των ΑΠΕ. Οι προτάσεις βασίζονται στην κατάργηση της υποχρέωσης
λήψης άδειας παραγωγής, η οποία θα επιφέρει μείωση των σταδίων της αδειοδοτικής
διαδικασίας από 29 σε 13.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, σύνδεση κατηγοριών χρήσεων γης με τους κωδικούς
οικονομικής δραστηριότητας και την κωδικοποίηση της χωροταξικής νομοθεσίας.

Εκσυγχρονισμός του πλαισίου για τον πολεοδομικό σχεδιασμό.
Θα θεσμοθετηθούν η Ψηφιακή Τράπεζα Γης και η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου, ενώ
θα κωδικοποιηθεί η σχετική νομοθεσία.

Ανάληψη πρωτοβουλίας από την κυβέρνηση για την προώθηση μιας
σειράς αστικών αναπλάσεων.

Ολοκλήρωση του Κτηματολογίου, με νομοθετικές ρυθμίσεις για
την επιτάχυνση του έργου και μερική κύρωση των δασικών χαρτών της χώρας.

Προχωρά το σχέδιο για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών
περιοχών της χώρας, με κατάρτιση του σχεδίου για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, ενώ αποσύρονται οι λιγνιτικές
μονάδες Αμύνταιο Ι-ΙΙ. Η Ελλάδα θα διεκδικήσει σημαντικά κεφάλαια από τον
Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης της ΕΕ για να διασφαλίσει τη δίκαιη μετάβαση των
περιοχών που σήμερα βασίζονται οικονομικά στον λιγνίτη.

Υιοθέτηση αρχών της κυκλικής οικονομίας στην αγορά και τη
δημόσια διοίκηση. Κύριο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση θα είναι η ενσωμάτωση
Οδηγιών για την απόσυρση των πλαστικών μιας χρήσης καθώς και άλλων Οδηγιών για
απόβλητα. Επίσης θα καταρτιστεί Εθνικά Σχέδιο για τις Πράσινες Δημόσιες
Συμβάσεις.

Προσπάθεια για την γρήγορη συμβασιοποίηση και απορρόφηση των
245 εκατ. ευρώ που έχουν εγγραφεί στο ΕΣΠΑ σε σχέση με την πυροπροστασία και
τις αναδασώσεις, για τις οποίες επί 4 χρόνια ήταν μηδενική. 

Προώθηση ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα – που αποτελεί
στρατηγική επιδίωξη της κυβέρνησης – μέσω εκσυγχρονισμού του πλαισίου σχετικά
με τον καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για ίδρυση λειτουργία Φορέων
Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης (Ν.4643/2019). Το πρώτο εξάμηνο του 2020 θα
συνταχθεί το Εθνικό Σχέδιο για την Ηλεκτροκίνηση. Θα θεσπιστεί επίσης πλαίσιο
για τη ρύθμιση της αγοράς και θα καθοριστούν φορολογικά κίνητρα για τη
διείσδυση της τεχνολογίας στη χώρα μας.

 

Πηγή: Σοφοκλέουςin

https://www.sofokleousin.gr/to-kyvernitiko-plano-se-perivallon-kai-energeia-gia-to-2020


Share on: